O farnosti

Naša farnosť pozostáva z:

Turčianske Teplice

Kaplnka sv. Jána Nepomuckého (1762)

kajp

 


Kaplnka Božského Srdca Ježišovho - rehoľná (1997)

Dolná Štubňa (časť Turčianskych Teplíc)

Kostol sv. Anny (1596)

Háj

Kostol sv. Kozmu a Damiána (1454)

 

Naši kňazi a miništranti

min